Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Marta Mańkowska
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
2016 2 0 1 0 0 0 0 0 0
2017 3 2 0 0 0 0 0 0 0
2018 1 0 1 0 0 0 0 0 0
RAZEM 6 2 2 0 0 0 0 0 0


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
selekcyjne 2 0 0 0 0 0 0 0 0
mistrzowskie inne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
towarzyskie 4 2 2 0 0 0 0 0 0
RAZEM 6 2 2 0 0 0 0 0 0
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. Turniej Małego Mistrza U11 Warszawa 25.02.2018 dzieci młodsze -30 kg 3 3 / 1 75%
2. XV Ogólnopolski Turniej Judo U12 Kaczory 27.01.2018 dzieci K-01 1 3 / 0 100%
3. 4 Międzynarodowy Turniej Judo U11 Sochaczew 10.12.2017 dzieci młodsze -31 kg 2 3 / 2 60%
4. XIII Turniej Judo - Memoriał G. Malika U11 Warszawa 08.10.2017 dzieci młodsze -27 kg 1 4 / 0 100%
5. III Turniej Przyszłych Olimpijczyków w Judo U11 Kąty Wrocławskie 03.06.2017 dzieci młodsze -28 kg 1 2 / 0 100%
6. SameJudo Cup - U10 Marki 08-09.04.2017 dzieci młodsze -26 kg 2 2 / 1 66.67%
7. XIV Międzynarodowy Turniej Dzieci U11 Kaczory 25.02.2017 dzieci młodsze K-01 1 3 / 0 100%
8. X Turniej Kuźnia Młodych Talentów 2016 - U10 Józefów 17.12.2016 dzieci młodsze -25 kg 1 4 / 0 100%
9. XXVI Turniej Judo im. Antoniego Reitera U10 Gdańsk 26.11.2016 dzieci młodsze -27 kg 3 0 / 0 ---
10. Judo Baltic Cup - U11 Gdynia 18.11.2016 dzieci młodsze -26 kg 1 3 / 0 100%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. Turniej Małego Mistrza U11 Warszawa 25.02.2018 dzieci młodsze -30 kg 3 / 1 75%
2. XV Ogólnopolski Turniej Judo U12 Kaczory 27.01.2018 dzieci K-01 3 / 0 100%
3. 4 Międzynarodowy Turniej Judo U11 Sochaczew 10.12.2017 dzieci młodsze -31 kg 3 / 2 60%
4. XIII Turniej Judo - Memoriał G. Malika U11 Warszawa 08.10.2017 dzieci młodsze -27 kg 4 / 0 100%
5. III Turniej Przyszłych Olimpijczyków w Judo U11 Kąty Wrocławskie 03.06.2017 dzieci młodsze -28 kg 2 / 0 100%
6. SameJudo Cup - U10 Marki 08-09.04.2017 dzieci młodsze -26 kg 2 / 1 66.67%
7. XIV Międzynarodowy Turniej Dzieci U11 Kaczory 25.02.2017 dzieci młodsze K-01 3 / 0 100%
8. X Turniej Kuźnia Młodych Talentów 2016 - U10 Józefów 17.12.2016 dzieci młodsze -25 kg 4 / 0 100%
9. XXVI Turniej Judo im. Antoniego Reitera U10 Gdańsk 26.11.2016 dzieci młodsze -27 kg 0 / 0 ---
10. Judo Baltic Cup - U11 Gdynia 18.11.2016 dzieci młodsze -26 kg 3 / 0 100%
RAZEM 27 / 4 87.1%

Polityka prywatności Judostat.pl