Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Piotr Ignaczak
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2017 0 0 1 0 0 0 0 0 2
RAZEM 0 0 1 0 0 0 0 0 7


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Seniorów 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mistrzostwa Polski Juniorów 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 0 0 0 0 0 0 0 0 1
selekcyjne 0 0 0 0 0 0 0 0 5
towarzyskie 0 0 1 0 0 0 0 0 0
RAZEM 0 0 1 0 0 0 0 0 7
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. Warszawska Olimpiada Młodzieży - Juniorzy Warszawa 03.06.2017 juniorzy -81 kg 3 1 / 2 33.33%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. Puchar Polski Juniorów im. Tadeusza Naskręta Sochaczew 09.09.2017 juniorzy -81 kg 0 / 2 0%
2. Warszawska Olimpiada Młodzieży - Juniorzy Warszawa 03.06.2017 juniorzy -81 kg 1 / 2 33.33%
3. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Luboń k/Poznania 11.03.2017 juniorzy -81 kg 0 / 2 0%
4. Warsaw Judo Open U20 Warszawa 24-25.09.2016 juniorzy -81 kg 0 / 1 0%
5. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Opole 05.06.2016 juniorzy -81 kg 0 / 2 0%
6. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Kąty Wrocławskie 02.04.2016 juniorzy -81 kg 0 / 1 0%
7. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 23.03.2014 juniorzy młodsi -73 kg 0 / 2 0%
8. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (mężczyźni) Bochnia 05-06.07.2012 juniorzy młodsi -81 kg 0 / 1 0%
RAZEM 1 / 13 7.14%

Polityka prywatności Judostat.pl