Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Adam Studziński
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
2021 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 1 0 0 0 0
RAZEM 1 1 1 0 1 0 0 0 0


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
mistrzowskie inne 0 0 1 0 1 0 0 0 0
towarzyskie 1 1 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM 1 1 1 0 1 0 0 0 0
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Wielkopolski w Judo U15 Poznań 22.01.2023 młodzicy -73 kg 5 0 / 2 0%
2. Mistrzostwa Wielkopolski w Judo U14 Mochy 26.03.2022 dzieci -73 kg 3 1 / 2 33.33%
3. V Międzynarodowy Turniej Judo Sensei Płock U12 (2010-2011) Płock 25.09.2021 dzieci młodsze -60 kg 2 4 / 1 80%
4. XV Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Lipno I Memoriał im. Pawła Szwedziaka U12 Lipno 11.09.2021 dzieci M-12 1 2 / 1 66.67%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Wielkopolski w Judo U15 Poznań 22.01.2023 młodzicy -73 kg 0 / 2 0%
2. Mistrzostwa Wielkopolski w Judo U14 Mochy 26.03.2022 dzieci -73 kg 1 / 2 33.33%
3. V Międzynarodowy Turniej Judo Sensei Płock U12 (2010-2011) Płock 25.09.2021 dzieci młodsze -60 kg 4 / 1 80%
4. XV Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Lipno I Memoriał im. Pawła Szwedziaka U12 Lipno 11.09.2021 dzieci M-12 2 / 1 66.67%
RAZEM 7 / 6 53.85%

Polityka prywatności Judostat.pl