Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Paweł Kaczmarek
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
2021 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 1 0 0 0 0 0 0
RAZEM 0 0 2 0 0 0 0 0 0


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
towarzyskie 0 0 2 0 0 0 0 0 0
RAZEM 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. II Memoriał im. P. Szwedziaka U16 Lipno 28.05.2022 młodzicy -60 kg 3 0 / 2 0%
2. Jesienny Turniej Judo Dzieci U14 (2008-2009) Komorniki 25.09.2021 dzieci -66 kg 3 0 / 2 0%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. II Memoriał im. P. Szwedziaka U16 Lipno 28.05.2022 młodzicy -60 kg 0 / 2 0%
2. Jesienny Turniej Judo Dzieci U14 (2008-2009) Komorniki 25.09.2021 dzieci -66 kg 0 / 2 0%
RAZEM 0 / 4 0%

Polityka prywatności Judostat.pl