Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Liwia Foterek
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
2013 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2014 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2015 0 0 0 1 0 0 0 0 3
2016 0 0 1 0 1 0 0 0 4
2017 0 0 1 0 0 0 0 0 2
RAZEM 0 1 3 1 2 0 0 0 10


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Mistrzostwa Polski Młodzików 0 0 1 0 0 0 0 0 0
selekcyjne 0 1 2 1 2 0 0 0 7
towarzyskie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM 0 1 3 1 2 0 0 0 10
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. Puchar Polski Juniorek i Juniorów M³odszych Suchy Las 18-19.03.2017 juniorzy m³odsi -57 kg 3 5 / 1 83.33%
2. OPP Juniorek i Juniorów M³. (Memoria³ J. Wi¶niewskiego) Bytom 05.11.2016 juniorzy m³odsi -57 kg 3 5 / 1 83.33%
3. Otwarty Puchar Polski Juniorek i Juniorów M³odszych - VIII Memoria³ Jigoro Kano Poznań 30.10.2016 juniorzy m³odsi -57 kg 5 2 / 2 50%
4. Puchar Polski Juniorek m³odszych i Juniorów m³odszych Opole 30.05.2015 juniorzy m³odsi -52 kg 4 1 / 3 25%
5. OPP - Miźdzynarodowe Mistrzostwa £odzi M³odziczek i M³odzików £ód¼ 24.05.2014 m³odzicy -48 kg 5 2 / 2 50%
6. Mistrzostwa Polski M³odzików i M³odziczek Luboń 29-30.03.2014 m³odzicy -48 kg 3 4 / 1 80%
7. Warsaw Judo Open U14 Warszawa 28-29.09.2013 m³odzicy -44 kg 2 3 / 1 75%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Ole¶nica 08.10.2017 juniorzy -57 kg 0 / 2 0%
2. OOM Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów M³odszych Gorzów Wielkopolski 05-06.05.2017 juniorzy m³odsi -57 kg 1 / 1 50%
3. Puchar Polski Juniorek i Juniorów M³odszych Suchy Las 18-19.03.2017 juniorzy m³odsi -57 kg 5 / 1 83.33%
4. OPP Juniorek i Juniorów M³. (Memoria³ J. Wi¶niewskiego) Bytom 05.11.2016 juniorzy m³odsi -57 kg 5 / 1 83.33%
5. Otwarty Puchar Polski Juniorek i Juniorów M³odszych - VIII Memoria³ Jigoro Kano Poznań 30.10.2016 juniorzy m³odsi -57 kg 2 / 2 50%
6. Otwarty Miźdzynarodowy Turniej Juniorek i Juniorów M³odszych Ole¶nica 15.10.2016 juniorzy m³odsi -57 kg 1 / 2 33.33%
7. Ogólnopolska Olimpiada M³odzieæy - Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów M³odszych Elbl±g 14-15.05.2016 juniorzy m³odsi -57 kg 0 / 1 0%
8. Puchar Polski Juniorek M³odszych i Juniorów M³odszych Pi³a 09-10.04.2016 juniorzy m³odsi -57 kg 1 / 2 33.33%
9. Puchar Polski Juniorek m³odszych i Juniorów m³odszych Suchy Las 20.03.2016 juniorzy m³odsi -57 kg 1 / 2 33.33%
10. Ogólnopolska Olimpiada M³odzieæy Luboń 20-21.06.2015 juniorzy m³odsi -52 kg 0 / 1 0%
11. Puchar Polski Juniorek m³odszych i Juniorów m³odszych Opole 30.05.2015 juniorzy m³odsi -52 kg 1 / 3 25%
12. Puchar Polski Juniorek i Juniorów M³odszych Suchy Las 18-19.04.2015 juniorzy m³odsi -52 kg 0 / 1 0%
13. Puchar Polski Juniorów i Juniorek M³odszych Suchy Las 29.03.2015 juniorzy m³odsi -52 kg 0 / 1 0%
14. OPP - Miźdzynarodowe Mistrzostwa £odzi M³odziczek i M³odzików £ód¼ 24.05.2014 m³odzicy -48 kg 2 / 2 50%
15. Mistrzostwa Polski M³odzików i M³odziczek Luboń 29-30.03.2014 m³odzicy -48 kg 4 / 1 80%
16. Warsaw Judo Open U14 Warszawa 28-29.09.2013 m³odzicy -44 kg 3 / 1 75%
17. OPP M³odziczek i M³odzików Suchy Las 23.03.2013 m³odzicy -44 kg 0 / 1 0%
RAZEM 26 / 25 50.98%

Polityka prywatności Judostat.pl