Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Adrianna Gajecka
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
2012 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2013 0 0 2 0 1 0 0 0 1
2014 1 0 0 0 1 0 0 0 2
2015 0 0 0 0 3 0 1 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 1 0 0
RAZEM 1 0 2 0 6 0 2 0 5


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Juniorów 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Mistrzostwa Polski Młodzików 1 0 1 0 0 0 0 0 0
selekcyjne 0 0 1 0 5 0 1 0 5
towarzyskie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM 1 0 2 0 6 0 2 0 5
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Bytom 16-17.03.2018 juniorzy -48 kg 7 0 / 3 0%
2. Warsaw Judo Open U17 Warszawa 26-27.09.2015 juniorzy m³odsi -48 kg 7 1 / 2 33.33%
3. Ogólnopolska Olimpiada M³odzieæy Luboń 20-21.06.2015 juniorzy m³odsi -48 kg 5 3 / 2 60%
4. Puchar Polski Juniorek i Juniorów M³odszych Suchy Las 18-19.04.2015 juniorzy m³odsi -48 kg 5 3 / 2 60%
5. Puchar Polski Juniorów i Juniorek M³odszych Suchy Las 29.03.2015 juniorzy m³odsi -48 kg 5 3 / 2 60%
6. OPP Juniorów i Juniorek M³odszych Bytom 08.11.2014 juniorzy m³odsi -48 kg 5 2 / 2 50%
7. Mistrzostwa Polski M³odzików i M³odziczek Luboń 29-30.03.2014 m³odzicy -44 kg 1 4 / 0 100%
8. OPP Juniorek i Juniorów M³odszych - Liberty Cup Bytom 09.11.2013 juniorzy m³odsi -44 kg 5 0 / 3 0%
9. Mistrzostwa Polski M³odzików i M³odziczek Bochnia 20-21.04.2013 m³odzicy -36 kg 3 3 / 1 75%
10. OPP M³odziczek i M³odzików Suchy Las 23.03.2013 m³odzicy -40 kg 3 3 / 1 75%
11. Warsaw Judo Open U14 Warszawa 29-30.09.2012 m³odzicy -36 kg 5 1 / 2 33.33%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Bytom 16-17.03.2018 juniorzy -48 kg 0 / 3 0%
2. OPP Juniorek i Juniorów M³. (Memoria³ J. Wi¶niewskiego) Bytom 05.11.2016 juniorzy m³odsi -52 kg 0 / 1 0%
3. Warsaw Judo Open U17 Warszawa 24-25.09.2016 juniorzy m³odsi -52 kg 0 / 2 0%
4. Warsaw Judo Open U17 Warszawa 26-27.09.2015 juniorzy m³odsi -48 kg 1 / 2 33.33%
5. Ogólnopolska Olimpiada M³odzieæy Luboń 20-21.06.2015 juniorzy m³odsi -48 kg 3 / 2 60%
6. Puchar Polski Juniorek i Juniorów M³odszych Suchy Las 18-19.04.2015 juniorzy m³odsi -48 kg 3 / 2 60%
7. Puchar Polski Juniorów i Juniorek M³odszych Suchy Las 29.03.2015 juniorzy m³odsi -48 kg 3 / 2 60%
8. OPP Juniorów i Juniorek M³odszych Bytom 08.11.2014 juniorzy m³odsi -48 kg 2 / 2 50%
9. OPP Juniorek i Juniorów M³odszych Wroc³aw 11.10.2014 juniorzy m³odsi -48 kg 0 / 1 0%
10. XVI Warsaw Judo Open OPP U17 Warszawa 27-28.09.2014 juniorzy m³odsi -44 kg 1 / 2 33.33%
11. Mistrzostwa Polski M³odzików i M³odziczek Luboń 29-30.03.2014 m³odzicy -44 kg 4 / 0 100%
12. OPP Juniorek i Juniorów M³odszych - Liberty Cup Bytom 09.11.2013 juniorzy m³odsi -44 kg 0 / 3 0%
13. Warsaw Judo Open U14 Warszawa 28-29.09.2013 m³odzicy -40 kg 0 / 1 0%
14. Mistrzostwa Polski M³odzików i M³odziczek Bochnia 20-21.04.2013 m³odzicy -36 kg 3 / 1 75%
15. OPP M³odziczek i M³odzików Suchy Las 23.03.2013 m³odzicy -40 kg 3 / 1 75%
16. Warsaw Judo Open U14 Warszawa 29-30.09.2012 m³odzicy -36 kg 1 / 2 33.33%
RAZEM 24 / 27 47.06%

Polityka prywatności Judostat.pl