Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Jakub Chmielak
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
2015 0 0 1 0 1 0 0 0 3
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2017 0 0 0 0 1 0 1 0 3
2018 0 0 1 0 0 0 0 0 3
RAZEM 0 0 2 0 2 0 1 0 15


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mistrzostwa Polski Młodzików 0 0 0 0 0 0 0 0 1
selekcyjne 0 0 2 0 2 0 1 0 12
RAZEM 0 0 2 0 2 0 1 0 15
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych - Judo Baltic Cup Gdynia 09.06.2018 juniorzy młodsi -66 kg 3 4 / 1 80%
2. XVI Judo Baltic Cup - PP juniorek i juniorów Gdynia 11.11.2017 juniorzy -60 kg 5 1 / 2 33.33%
3. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Oleśnica 08.10.2017 juniorzy -60 kg 7 2 / 2 50%
4. XIV Międzynarodowy Turniej Judo - Baltic Cup U17 Gdynia 14-15.11.2015 juniorzy młodsi -50 kg 5 1 / 2 33.33%
5. OPP / VI Memoriał Jigoro Kano U17 Luboń 25.10.2015 juniorzy młodsi -50 kg 3 2 / 2 50%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. Puchar Polski Juniorek i Juniorów - Judo Baltic Cup Gdynia 10.06.2018 juniorzy -66 kg 0 / 2 0%
2. Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych - Judo Baltic Cup Gdynia 09.06.2018 juniorzy młodsi -66 kg 4 / 1 80%
3. OOM Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych Piła 01-02.06.2018 juniorzy młodsi -66 kg 0 / 1 0%
4. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych - XV Wielkopolski Międzynarodowy Turniej Judo Poznań 25.03.2018 juniorzy młodsi -66 kg 0 / 1 0%
5. XVI Judo Baltic Cup - PP juniorek i juniorów młodszych Gdynia 11.11.2017 juniorzy młodsi -60 kg 1 / 1 50%
6. XVI Judo Baltic Cup - PP juniorek i juniorów Gdynia 11.11.2017 juniorzy -60 kg 1 / 2 33.33%
7. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Oleśnica 08.10.2017 juniorzy -60 kg 2 / 2 50%
8. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Oleśnica 07.10.2017 juniorzy młodsi -60 kg 2 / 2 50%
9. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 18-19.03.2017 juniorzy młodsi -60 kg 1 / 1 50%
10. Otwarty Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych - VIII Memoriał Jigoro Kano Poznań 30.10.2016 juniorzy młodsi -55 kg 0 / 1 0%
11. Otwarty Międzynarodowy Turniej Juniorek i Juniorów Młodszych Oleśnica 15.10.2016 juniorzy młodsi -55 kg 0 / 1 0%
12. Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych Opole 04.06.2016 juniorzy młodsi -55 kg 1 / 2 33.33%
13. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Elbląg 14-15.05.2016 juniorzy młodsi -55 kg 0 / 2 0%
14. Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych Piła 09-10.04.2016 juniorzy młodsi -55 kg 0 / 1 0%
15. Puchar Polski Juniorek młodszych i Juniorów młodszych Suchy Las 20.03.2016 juniorzy młodsi -55 kg 1 / 1 50%
16. XIV Międzynarodowy Turniej Judo - Baltic Cup U17 Gdynia 14-15.11.2015 juniorzy młodsi -50 kg 1 / 2 33.33%
17. OPP / VI Memoriał Jigoro Kano U17 Luboń 25.10.2015 juniorzy młodsi -50 kg 2 / 2 50%
18. Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek Bochnia 03-04.10.2015 młodzicy -50 kg 0 / 1 0%
19. Puchar Polski Juniorów i Juniorek Młodszych Suchy Las 29.03.2015 juniorzy młodsi -46 kg 0 / 1 0%
20. Puchar Polski Młodzików i Młodziczek Suchy Las 28.03.2015 młodzicy -46 kg 1 / 2 33.33%
RAZEM 17 / 29 36.96%

Polityka prywatności Judostat.pl