Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Szymon Jź¶ko-Bia³ek
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
2013 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2015 0 0 1 0 1 0 2 0 2
2016 0 0 0 1 0 0 1 0 4
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RAZEM 0 0 1 1 1 0 4 0 13


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Mistrzostwa Polski Młodzików 0 0 0 0 0 0 0 0 2
selekcyjne 0 0 1 1 1 0 3 0 11
towarzyskie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM 0 0 1 1 1 0 4 0 13
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Opole 05.06.2016 juniorzy -55 kg 4 1 / 3 25%
2. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Bydgoszcz 05.03.2016 juniorzy -55 kg 7 0 / 2 0%
3. OPP / Memoria³ Józefa Wi¶niewskiego Bytom 07.11.2015 juniorzy m³odsi -50 kg 3 3 / 1 75%
4. OPP / VI Memoria³ Jigoro Kano U17 Luboń 25.10.2015 juniorzy m³odsi -50 kg 5 1 / 2 33.33%
5. Ogólnopolska Olimpiada M³odzieæy Luboń 20-21.06.2015 juniorzy m³odsi -46 kg 7 1 / 2 33.33%
6. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Pi³a 14-15.03.2015 juniorzy -55 kg 7 0 / 2 0%
7. OPP M³odziczek i M³odzików Suchy Las 23.03.2013 m³odzicy -38 kg 7 2 / 2 50%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. Puchar Polski Juniorek i Juniorów M³odszych Suchy Las 18-19.03.2017 juniorzy m³odsi -66 kg 1 / 1 50%
2. OPP Juniorek i Juniorów M³. (Memoria³ J. Wi¶niewskiego) Bytom 05.11.2016 juniorzy m³odsi -60 kg 1 / 1 50%
3. Otwarty Puchar Polski Juniorek i Juniorów M³odszych - VIII Memoria³ Jigoro Kano Poznań 30.10.2016 juniorzy m³odsi -60 kg 1 / 1 50%
4. Warsaw Judo Open U17 Warszawa 24-25.09.2016 juniorzy m³odsi -60 kg 0 / 2 0%
5. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Opole 05.06.2016 juniorzy -55 kg 1 / 3 25%
6. Puchar Polski Juniorek m³odszych i Juniorów m³odszych Suchy Las 20.03.2016 juniorzy m³odsi -55 kg 0 / 1 0%
7. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Bydgoszcz 05.03.2016 juniorzy -55 kg 0 / 2 0%
8. OPP / Memoria³ Józefa Wi¶niewskiego Bytom 07.11.2015 juniorzy m³odsi -50 kg 3 / 1 75%
9. OPP / VI Memoria³ Jigoro Kano U17 Luboń 25.10.2015 juniorzy m³odsi -50 kg 1 / 2 33.33%
10. Ogólnopolska Olimpiada M³odzieæy Luboń 20-21.06.2015 juniorzy m³odsi -46 kg 1 / 2 33.33%
11. Puchar Polski Juniorek i Juniorów M³odszych Suchy Las 18-19.04.2015 juniorzy m³odsi -46 kg 1 / 2 33.33%
12. Puchar Polski Juniorów i Juniorek M³odszych Suchy Las 29.03.2015 juniorzy m³odsi -46 kg 0 / 2 0%
13. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Pi³a 14-15.03.2015 juniorzy -55 kg 0 / 2 0%
14. OPP Juniorów i Juniorek M³odszych Bytom 08.11.2014 juniorzy m³odsi -46 kg 0 / 1 0%
15. OPP - Miźdzynarodowe Mistrzostwa £odzi M³odziczek i M³odzików £ód¼ 24.05.2014 m³odzicy -38 kg 0 / 1 0%
16. Puchar Polski Juniorek i Juniorów M³odszych Suchy Las 26-27.04.2014 juniorzy m³odsi -46 kg 1 / 2 33.33%
17. Mistrzostwa Polski M³odzików i M³odziczek Luboń 29-30.03.2014 m³odzicy -38 kg 1 / 1 50%
18. Miźdzynarodowe Mistrzostwa M³odzików i M³odziczek £ód¼ 25.05.2013 m³odzicy -38 kg 0 / 1 0%
19. Mistrzostwa Polski M³odzików i M³odziczek Bochnia 20-21.04.2013 m³odzicy -38 kg 1 / 1 50%
20. OPP M³odziczek i M³odzików Suchy Las 23.03.2013 m³odzicy -38 kg 2 / 2 50%
RAZEM 15 / 31 32.61%

Polityka prywatności Judostat.pl