Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Bart³omiej Wiewióra
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2016 0 0 0 0 2 0 0 0 4
2017 1 0 0 0 0 0 1 0 3
2018 0 1 0 0 2 0 0 0 1
RAZEM 1 1 0 0 4 0 1 0 12


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Juniorów 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mistrzostwa Polski Młodzików 0 0 0 0 0 0 0 0 1
selekcyjne 1 1 0 0 4 0 1 0 10
towarzyskie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM 1 1 0 0 4 0 1 0 12
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Sochaczew 15.09.2018 juniorzy -66 kg 5 2 / 2 50%
2. Puchar Polski Juniorek i Juniorów - Judo Baltic Cup Gdynia 10.06.2018 juniorzy -66 kg 2 4 / 1 80%
3. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Warszawa 24.02.2018 juniorzy -66 kg 5 2 / 2 50%
4. XVI Judo Baltic Cup - PP juniorek i juniorów Gdynia 11.11.2017 juniorzy -66 kg 1 4 / 0 100%
5. Puchar Polski Juniorek i Juniorów M³odszych Suchy Las 25-26.03.2017 juniorzy m³odsi -66 kg 7 4 / 2 66.67%
6. Judo Baltic Cup - U17 Gdynia 20.11.2016 juniorzy m³odsi -66 kg 5 2 / 2 50%
7. OPP Juniorek i Juniorów M³. (Memoria³ J. Wi¶niewskiego) Bytom 05.11.2016 juniorzy m³odsi -66 kg 5 3 / 2 60%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Sochaczew 15.09.2018 juniorzy -66 kg 2 / 2 50%
2. Puchar Polski Juniorek i Juniorów - Judo Baltic Cup Gdynia 10.06.2018 juniorzy -66 kg 4 / 1 80%
3. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Bytom 16-17.03.2018 juniorzy -66 kg 0 / 1 0%
4. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Warszawa 24.02.2018 juniorzy -66 kg 2 / 2 50%
5. XVI Judo Baltic Cup - PP juniorek i juniorów Gdynia 11.11.2017 juniorzy -66 kg 4 / 0 100%
6. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Ole¶nica 08.10.2017 juniorzy -66 kg 1 / 1 50%
7. Puchar Polski Juniorów im. Tadeusza Naskrźta Sochaczew 09.09.2017 juniorzy -66 kg 0 / 1 0%
8. Puchar Polski Juniorek i Juniorów M³odszych Suchy Las 25-26.03.2017 juniorzy m³odsi -66 kg 4 / 2 66.67%
9. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Luboń k/Poznania 11.03.2017 juniorzy -66 kg 1 / 1 50%
10. Judo Baltic Cup - U17 Gdynia 20.11.2016 juniorzy m³odsi -66 kg 2 / 2 50%
11. OPP Juniorek i Juniorów M³. (Memoria³ J. Wi¶niewskiego) Bytom 05.11.2016 juniorzy m³odsi -66 kg 3 / 2 60%
12. Otwarty Miźdzynarodowy Turniej Juniorek i Juniorów M³odszych Ole¶nica 15.10.2016 juniorzy m³odsi -66 kg 0 / 2 0%
13. Warsaw Judo Open U17 Warszawa 24-25.09.2016 juniorzy m³odsi -66 kg 0 / 1 0%
14. Puchar Polski Juniorek M³odszych i Juniorów M³odszych Opole 04.06.2016 juniorzy m³odsi -60 kg 2 / 2 50%
15. Puchar Polski Juniorek M³odszych i Juniorów M³odszych Pi³a 09-10.04.2016 juniorzy m³odsi -60 kg 1 / 1 50%
16. OPP / Memoria³ Józefa Wi¶niewskiego Bytom 07.11.2015 juniorzy m³odsi -60 kg 0 / 1 0%
17. Warsaw Judo Open U14 Warszawa 28-29.09.2013 m³odzicy -46 kg 0 / 2 0%
18. Mistrzostwa Polski M³odzików i M³odziczek Bochnia 20-21.04.2013 m³odzicy -46 kg 0 / 1 0%
19. OPP M³odziczek i M³odzików Suchy Las 23.03.2013 m³odzicy -46 kg 0 / 1 0%
RAZEM 26 / 26 50%

Polityka prywatności Judostat.pl