Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Jakub Rynduch
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2015 0 1 0 0 1 0 1 0 3
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 3
RAZEM 0 1 0 0 1 0 1 0 9


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Młodzików 0 0 0 0 0 0 0 0 2
selekcyjne 0 1 0 0 1 0 1 0 7
RAZEM 0 1 0 0 1 0 1 0 9
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. XIV Miźdzynarodowy Turniej Judo - Baltic Cup U17 Gdynia 14-15.11.2015 juniorzy m³odsi -46 kg 7 0 / 3 0%
2. OPP / Miźdzynarodowe Mistrzostwa Ole¶nicy Juniorów M³. Ole¶nica 10.10.2015 juniorzy m³odsi -46 kg 5 0 / 2 0%
3. Puchar Polski Juniorek m³odszych i Juniorów m³odszych Opole 30.05.2015 juniorzy m³odsi -46 kg 2 0 / 1 0%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. Puchar Polski Juniorek M³odszych i Juniorów M³odszych Opole 04.06.2016 juniorzy m³odsi -55 kg 1 / 2 33.33%
2. Puchar Polski Juniorek M³odszych i Juniorów M³odszych Pi³a 09-10.04.2016 juniorzy m³odsi -50 kg 0 / 1 0%
3. Puchar Polski Juniorek m³odszych i Juniorów m³odszych Suchy Las 20.03.2016 juniorzy m³odsi -50 kg 1 / 1 50%
4. XIV Miźdzynarodowy Turniej Judo - Baltic Cup U17 Gdynia 14-15.11.2015 juniorzy m³odsi -46 kg 0 / 3 0%
5. OPP / Memoria³ Józefa Wi¶niewskiego Bytom 07.11.2015 juniorzy m³odsi -46 kg 0 / 1 0%
6. OPP / Miźdzynarodowe Mistrzostwa Ole¶nicy Juniorów M³. Ole¶nica 10.10.2015 juniorzy m³odsi -46 kg 0 / 2 0%
7. Puchar Polski Juniorek m³odszych i Juniorów m³odszych Opole 30.05.2015 juniorzy m³odsi -46 kg 0 / 1 0%
8. Puchar Polski Juniorek i Juniorów M³odszych Suchy Las 18-19.04.2015 juniorzy m³odsi -46 kg 0 / 1 0%
9. Puchar Polski Juniorów i Juniorek M³odszych Suchy Las 29.03.2015 juniorzy m³odsi -46 kg 1 / 1 50%
10. Mistrzostwa Polski M³odzików i M³odziczek Luboń 29-30.03.2014 m³odzicy -38 kg 0 / 1 0%
11. Mistrzostwa Polski M³odzików i M³odziczek Bochnia 20-21.04.2013 m³odzicy -38 kg 1 / 2 33.33%
12. OPP M³odziczek i M³odzików Suchy Las 23.03.2013 m³odzicy -38 kg 0 / 2 0%
RAZEM 4 / 18 18.18%

Polityka prywatności Judostat.pl