Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Przemys³aw Papke
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2016 0 1 0 0 1 0 0 0 1
2017 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2018 0 0 0 0 1 0 0 0 1
RAZEM 0 1 0 0 3 0 0 0 15


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Juniorów 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mistrzostwa Polski Młodzików 0 0 0 0 0 0 0 0 2
selekcyjne 0 1 0 0 1 0 0 0 12
RAZEM 0 1 0 0 3 0 0 0 15
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Bytom 16-17.03.2018 juniorzy -66 kg 5 3 / 2 60%
2. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Poznań 01-02.04.2017 juniorzy -60 kg 5 1 / 2 33.33%
3. Judo Baltic Cup - U20 Gdynia 19.11.2016 juniorzy -66 kg 5 2 / 2 50%
4. Puchar Polski Juniorek m³odszych i Juniorów m³odszych Suchy Las 20.03.2016 juniorzy m³odsi -60 kg 2 4 / 1 80%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. Puchar Polski Juniorek i Juniorów - Judo Baltic Cup Gdynia 10.06.2018 juniorzy -73 kg 0 / 1 0%
2. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Bytom 16-17.03.2018 juniorzy -66 kg 3 / 2 60%
3. XVI Judo Baltic Cup - PP juniorek i juniorów Gdynia 11.11.2017 juniorzy -66 kg 1 / 2 33.33%
4. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Poznań 01-02.04.2017 juniorzy -60 kg 1 / 2 33.33%
5. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Luboń k/Poznania 11.03.2017 juniorzy -66 kg 0 / 1 0%
6. Judo Baltic Cup - U20 Gdynia 19.11.2016 juniorzy -66 kg 2 / 2 50%
7. Ogólnopolska Olimpiada M³odzieæy - Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów M³odszych Elbl±g 14-15.05.2016 juniorzy m³odsi -60 kg 1 / 2 33.33%
8. Puchar Polski Juniorek m³odszych i Juniorów m³odszych Suchy Las 20.03.2016 juniorzy m³odsi -60 kg 4 / 1 80%
9. XIV Miźdzynarodowy Turniej Judo - Baltic Cup U17 Gdynia 14-15.11.2015 juniorzy m³odsi -60 kg 1 / 2 33.33%
10. Puchar Polski Juniorów i Juniorek M³odszych Suchy Las 29.03.2015 juniorzy m³odsi -55 kg 2 / 2 50%
11. OPP Juniorów i Juniorek M³odszych Bytom 08.11.2014 juniorzy m³odsi -55 kg 2 / 2 50%
12. Puchar Polski Juniorek i Juniorów M³odszych Suchy Las 23.03.2014 juniorzy m³odsi -50 kg 1 / 2 33.33%
13. OPP Juniorek i Juniorów M³odszych - Liberty Cup Bytom 09.11.2013 juniorzy m³odsi -46 kg 0 / 2 0%
14. Miźdzynarodowe Mistrzostwa M³odzików i M³odziczek £ód¼ 25.05.2013 m³odzicy -42 kg 1 / 2 33.33%
15. Mistrzostwa Polski M³odzików i M³odziczek Bochnia 20-21.04.2013 m³odzicy -42 kg 2 / 1 66.67%
16. OPP M³odziczek i M³odzików Suchy Las 23.03.2013 m³odzicy -42 kg 0 / 1 0%
17. OPP - Miźdzynarodowe Mistrzostwa £odzi M³odziczek i M³odzików £ód¼ 26.05.2012 m³odzicy -42 kg 0 / 1 0%
18. Mistrzostwa Polski M³odziczek i M³odzików Kraków 21-22.04.2012 m³odzicy -38 kg 0 / 1 0%
19. OPP M³odziczek i M³odzików Suchy Las 18.03.2012 m³odzicy -38 kg 1 / 2 33.33%
RAZEM 22 / 31 41.51%

Polityka prywatności Judostat.pl