Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Agnieszka Harnuszkiewicz
 


Zw./por.NazwiskoKlubDataZawodyMiejsceKategoriaRundaFilm
zwycięstwo Opolska Anna MKS MDK Płock 02-03.06.1989 Mistrzostwa Polski Młodzieży (kobiety) Grudziądz -56 kg II runda  
zwycięstwo Jaszewska Marzena KŚ AZS Gliwice 02-03.06.1989 Mistrzostwa Polski Młodzieży (kobiety) Grudziądz -56 kg ćwierćfinał  
zwycięstwo Morawska Magdalena WKS Lublinianka Lublin 02-03.06.1989 Mistrzostwa Polski Młodzieży (kobiety) Grudziądz -56 kg półfinał  
porażka Urbańska Joanna MKS Pałac Młodzieży Łódź 02-03.06.1989 Mistrzostwa Polski Młodzieży (kobiety) Grudziądz -56 kg finał  
porażka Morawska Magdalena WKS Lublinianka Lublin 15-16.04.1989 Mistrzostwa Polski Seniorek Opole -56 kg II runda  
zwycięstwo Pierzchalska Iwona LKS Mechanik Bobolice 15-16.04.1989 Mistrzostwa Polski Seniorek Opole -56 kg repasaże - II runda  
zwycięstwo Stefańska Bożena Stoczniowiec Płock 15-16.04.1989 Mistrzostwa Polski Seniorek Opole -56 kg repasaże - finał  
porażka Szewczyk Magdalena AZS UW Warszawa 15-16.04.1989 Mistrzostwa Polski Seniorek Opole -56 kg o III miejsce  
zwycięstwo Hercberg Katarzyna KS AZS-AWF Warszawa 09-10.04.1988 Mistrzostwa Polski Juniorek Wrocław -52 kg II runda  
zwycięstwo Sakra Edyta MKS Żak Kielce 09-10.04.1988 Mistrzostwa Polski Juniorek Wrocław -52 kg ćwierćfinał  
porażka Urbańska Joanna MKS Pałac Młodzieży Łódź 09-10.04.1988 Mistrzostwa Polski Juniorek Wrocław -52 kg półfinał  
zwycięstwo Walczak Agnieszka Igloopol Miejsce Piastowe 09-10.04.1988 Mistrzostwa Polski Juniorek Wrocław -52 kg o III miejsce  
zwycięstwo Majewska Renata MKS MDK Płock 10-11.05.1987 Mistrzostwa Polski Juniorek Sztutowo -52 kg I runda  
zwycięstwo Maślaczek Małgorzata RKS Radomiak Radom 10-11.05.1987 Mistrzostwa Polski Juniorek Sztutowo -52 kg II runda  
porażka Dyrlik Lucyna KS Budowlani Sosnowiec 10-11.05.1987 Mistrzostwa Polski Juniorek Sztutowo -52 kg ćwierćfinał  
zwycięstwo Hercberg Katarzyna KS AZS-AWF Warszawa 10-11.05.1987 Mistrzostwa Polski Juniorek Sztutowo -52 kg repasaże - II runda  
porażka Wawrzyniak Sylwia ZŚ AZS Opole 10-11.05.1987 Mistrzostwa Polski Juniorek Sztutowo -52 kg repasaże - finał  
zwycięstwo Mikietyn Sabina ZŚ AZS Opole 01-02.07.1986 Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Łódź -52 kg I runda  
zwycięstwo Szczuka Aneta WKS Lublinianka Lublin 01-02.07.1986 Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Łódź -52 kg II runda  
zwycięstwo Presel Joanna KS Polonia Niewiadom 01-02.07.1986 Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Łódź -52 kg ćwierćfinał  
zwycięstwo Podemska Marzena KS Gwardia Wrocław 01-02.07.1986 Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Łódź -52 kg półfinał  
zwycięstwo Budner Helena ZKS Gwardia Zielona Góra 01-02.07.1986 Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Łódź -52 kg finał  
zwycięstwo Małota Klaudia KS Budowlani Sosnowiec 17.05.1985 Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Wrocław -48 kg II runda  
porażka Zimmermann Renata MKS Pałac Młodzieży Łódź 17.05.1985 Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Wrocław -48 kg ćwierćfinał  
zwycięstwo Wójcik Barbara RKS Radomiak Radom 17.05.1985 Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Wrocław -48 kg repasaże - II runda  
zwycięstwo Dąbrowska Małgorzata MKS Juvenia Wrocław 17.05.1985 Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Wrocław -48 kg repasaże - finał  
zwycięstwo Janicka Agnieszka KS Resursa Łódź 17.05.1985 Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Wrocław -48 kg o III miejsce  

Polityka prywatności Judostat.pl