Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Marianna Jankowska
 


Zw./por.NazwiskoKlubDataZawodyMiejsceKategoriaRundaFilm
porażka Bodzan Marzena UKJ Lemur Warszawa 16.10.2022 VI Puchar Burmistrza Bemowa Masters Amator (2003 i starsi, 6-2kyu) Warszawa -57 kg    
porażka Bodzan Marzena UKJ Lemur Warszawa 16.10.2022 VI Puchar Burmistrza Bemowa Masters Amator (2003 i starsi, 6-2kyu) Warszawa -57 kg    
porażka Czałbowska Agata Hato Judo Warszawa 07.11.2021 VII Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki Amator Masters Warszawa -58 kg    
porażka Bodzan Marzena UKJ Lemur Warszawa 07.11.2021 VII Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki Amator Masters Warszawa -58 kg    
porażka Jagiełło Anna Hato Judo Warszawa 23.10.2021 V Turniej o Puchar Burmistrza Bemowa -Mastersi Amatorzy Warszawa -57 kg    
porażka Bodzan Marzena UKJ Lemur Warszawa 23.10.2021 V Turniej o Puchar Burmistrza Bemowa -Mastersi Amatorzy Warszawa -57 kg    

Polityka prywatności Judostat.pl