Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Grzegorz Chmieliński
 


Filtr przeciwników:
ROKWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
1992 4 3 1 75%
  
-47 kg
1994 1 0 1 0%
 
-55 kg
1995 5 2 3 40%
  
-60 kg, -55 kg
1996 7 5 2 71.43%
  
-60 kg, -55 kg
1997 2 0 2 0%
 
-60 kg
1998 5 1 4 20%
  
-60 kg
RAZEM 24 11 13 45.83%
  
-60 kg, -55 kg, -47 kg


Ranga zawodówWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
Mistrzostwa Polski Seniorów 5 1 4 20%
  
-60 kg
Mistrzostwa Polski Młodzieży 5 1 4 20%
  
-60 kg
Mistrzostwa Polski Juniorów 10 6 4 60%
  
-55 kg
Mistrzostwa Polski Młodzików 4 3 1 75%
  
-47 kg
RAZEM 24 11 13 45.83%
  
-60 kg, -55 kg, -47 kgPolityka prywatności Judostat.pl