Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Dorota Wota
 


Filtr przeciwników:
ROKWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
1991 4 3 1 75%
  
-36 kg
1992 8 6 2 75%
  
-40 kg
1993 8 5 3 62.5%
  
-44 kg
1994 7 5 2 71.43%
  
-44 kg, -48 kg
1995 15 12 3 80%
  
-48 kg
1996 15 11 4 73.33%
  
-52 kg, -48 kg
1997 8 7 1 87.5%
  
-52 kg
RAZEM 65 49 16 75.38%
  
-52 kg, -48 kg, -44 kg, -40 kg, -36 kg


Ranga zawodówWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
Mistrzostwa Polski Seniorów 16 11 5 68.75%
  
-52 kg, -48 kg
Mistrzostwa Polski Młodzieży 14 11 3 78.57%
  
-52 kg, -48 kg
Mistrzostwa Polski Juniorów 19 16 3 84.21%
  
-52 kg, -48 kg, -44 kg
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 8 5 3 62.5%
  
-44 kg, -40 kg
Mistrzostwa Polski Młodzików 8 6 2 75%
  
-40 kg, -36 kg
RAZEM 65 49 16 75.38%
  
-52 kg, -48 kg, -44 kg, -40 kg, -36 kgPolityka prywatności Judostat.pl