Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Monika Ciołek
 


Filtr przeciwników:
ROKWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
1991 2 1 1 50%
  
-44 kg
1992 3 1 2 33.33%
  
-48 kg
1993 3 1 2 33.33%
  
-56 kg, -52 kg
1994 1 0 1 0%
 
-52 kg
1995 2 1 1 50%
  
-61 kg
1996 6 3 3 50%
  
-61 kg
1997 3 1 2 33.33%
  
-61 kg
RAZEM 20 8 12 40%
  
-61 kg, -52 kg, -56 kg, -48 kg, -44 kg


Ranga zawodówWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
Mistrzostwa Polski Młodzieży 4 1 3 25%
  
-61 kg
Mistrzostwa Polski Juniorów 9 4 5 44.44%
  
-61 kg, -52 kg, -56 kg
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 2 1 1 50%
  
-52 kg
Mistrzostwa Polski Młodzików 5 2 3 40%
  
-48 kg, -44 kg
RAZEM 20 8 12 40%
  
-61 kg, -52 kg, -56 kg, -48 kg, -44 kg



Polityka prywatności Judostat.pl