Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Laura Ku¶
 


Filtr przeciwników:
ROKWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
1988 2 0 2 0%
 
+72 kg
1989 3 1 2 33.33%
  
+72 kg
1990 4 2 2 50%
  
+66 kg
1991 3 0 3 0%
 
-72 kg
1992 2 0 2 0%
 
-72 kg
1993 1 0 1 0%
 
-72 kg
1994 2 0 2 0%
 
-72 kg
RAZEM 17 3 14 17.65%
  
-72 kg, +66 kg, +72 kg


Ranga zawodówWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
Mistrzostwa Polski Seniorów 7 0 7 0%
 
-72 kg
Mistrzostwa Polski Juniorów 1 0 1 0%
 
-72 kg
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 9 3 6 33.33%
  
+66 kg, +72 kg
RAZEM 17 3 14 17.65%
  
-72 kg, +66 kg, +72 kgPolityka prywatności Judostat.pl