Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Gabriela Kaczyńska
 


Filtr przeciwników:
ROKWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
1984 1 0 1 0%
 
-66 kg
1985 4 3 1 75%
  
-61 kg
1986 4 3 1 75%
  
OPEN
1987 8 5 3 62.5%
  
-66 kg, OPEN
RAZEM 17 11 6 64.71%
  
-66 kg, OPEN, -61 kg


Ranga zawodówWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
Mistrzostwa Polski Seniorów 13 8 5 61.54%
  
-66 kg, OPEN
Mistrzostwa Polski Juniorów 4 3 1 75%
  
-61 kg
RAZEM 17 11 6 64.71%
  
-66 kg, OPEN, -61 kgPolityka prywatności Judostat.pl