Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Jakub Waćko
 


Filtr przeciwników:
ROKWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
2015 2 0 2 0%
 
-40 kg
2016 11 5 6 45.45%
  
M-27, +47 kg, +35 kg, -50 kg
2017 17 9 8 52.94%
  
M-22, +44 kg, -55 kg, +51 kg, +50 kg
2018 17 9 8 52.94%
  
M-18, +46 kg, -55 kg
2019 27 14 13 51.85%
  
M-12, +57 kg, -60 kg, +60 kg, +55 kg, -80 kg, -65 kg
2020 9 3 6 33.33%
  
-80 kg, +66 kg, -73 kg
2021 12 5 7 41.67%
  
+73 kg, +66 kg, -80 kg
2023 3 0 3 0%
 
+90 kg
RAZEM 98 45 53 45.92%
  
-40 kg, M-27, +47 kg, +35 kg, -50 kg, M-22, +44 kg, -55 kg, +51 kg, +50 kg, M-18, +46 kg, M-12, +57 kg, -60 kg, +60 kg, +55 kg, -80 kg, -65 kg, +66 kg, -73 kg, +73 kg, +90 kg


Ranga zawodówWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
3 3 0 100%
 
-55 kg
selekcyjne 4 2 2 50%
  
M-22, -55 kg
mistrzowskie inne 14 4 10 28.57%
  
-40 kg, +60 kg, -80 kg, +66 kg, +90 kg
towarzyskie 77 36 41 46.75%
  
M-27, +47 kg, +35 kg, -50 kg, +44 kg, +51 kg, +50 kg, M-18, +46 kg, -55 kg, M-12, +57 kg, -60 kg, +60 kg, +55 kg, -80 kg, -65 kg, +66 kg, -73 kg, +73 kg
RAZEM 98 45 53 45.92%
  
-40 kg, M-27, +47 kg, +35 kg, -50 kg, M-22, +44 kg, -55 kg, +51 kg, +50 kg, M-18, +46 kg, M-12, +57 kg, -60 kg, +60 kg, +55 kg, -80 kg, -65 kg, +66 kg, -73 kg, +73 kg, +90 kgPolityka prywatności Judostat.pl