Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Wojciech Wysocki
 


Filtr przeciwników:
ROKWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
1995 8 5 3 62.5%
  
-55 kg, -50 kg
1996 9 6 3 66.67%
  
-60 kg, -55 kg
1997 6 3 3 50%
  
-60 kg
1998 9 7 2 77.78%
  
-60 kg
1999 11 8 3 72.73%
  
-60 kg, -75 kg
2000 32 23 9 71.88%
  
-66 kg, -75 kg, -60 kg
2001 19 13 6 68.42%
  
-66 kg
2002 14 6 8 42.86%
  
-66 kg
2003 23 16 7 69.57%
  
-66 kg, -60 kg
2004 19 11 8 57.89%
  
-66 kg, -60 kg
2005 8 5 3 62.5%
  
-66 kg
2006 6 3 3 50%
  
-66 kg
2007 3 1 2 33.33%
  
-66 kg
2009 5 3 2 60%
  
-66 kg
2012 8 6 2 75%
  
-66 kg
2014 6 4 2 66.67%
  
-66 kg
RAZEM 186 120 66 64.52%
  
-46 kg, -66 kg, -75 kg, -60 kg, -55 kg, -50 kg


Ranga zawodówWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
Mistrzostwa Polski Seniorów 52 28 24 53.85%
  
-75 kg, -66 kg, -60 kg
Mistrzostwa Polski Młodzieży 11 7 4 63.64%
  
-66 kg, -60 kg
Mistrzostwa Polski Juniorów 17 11 6 64.71%
  
-60 kg, -55 kg
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 10 8 2 80%
  
-55 kg, -50 kg
selekcyjne 96 66 30 68.75%
  
-66 kg, -60 kg
RAZEM 186 120 66 64.52%
  
-46 kg, -66 kg, -75 kg, -60 kg, -55 kg, -50 kgPolityka prywatności Judostat.pl