Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Olga Szlezak
 


Filtr przeciwników:
ROKWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
2017 4 2 2 50%
  
K-03
2018 4 1 3 25%
  
K-04
2019 10 10 0 100%
 
K-06, K-04
2020 5 4 1 80%
  
K-05, K-04
2021 17 15 2 88.24%
  
K-07, K-04, -44 kg, K-03, K-05
2022 25 22 3 88%
  
-48 kg, -52 kg
2023 17 15 2 88.24%
  
-52 kg, -57 kg
2024 15 10 5 66.67%
  
-57 kg
RAZEM 97 79 18 81.44%
  
K-03, K-04, K-06, K-05, K-07, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg


Ranga zawodówWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
selekcyjne 4 2 2 50%
  
K-03
mistrzowskie inne 22 19 3 86.36%
  
-48 kg, -52 kg, -57 kg
towarzyskie 71 58 13 81.69%
  
K-04, K-06, K-05, K-07, -44 kg, K-03, -52 kg, -57 kg
RAZEM 97 79 18 81.44%
  
K-03, K-04, K-06, K-05, K-07, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kgPolityka prywatności Judostat.pl