Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Aleksander Plombon
 


Filtr przeciwników:
ROKWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
2013 13 9 4 69.23%
  
-46 kg, -50 kg
2014 28 19 9 67.86%
  
-55 kg
2015 15 7 8 46.67%
  
-60 kg
2016 24 16 8 66.67%
  
-60 kg, -66 kg
2017 18 9 9 50%
  
-66 kg, -73 kg
2018 6 3 3 50%
  
-66 kg
RAZEM 104 63 41 60.58%
  
-46 kg, -55 kg, -50 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg


Ranga zawodówWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
Mistrzostwa Polski Juniorów 2 1 1 50%
  
-66 kg
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 5 3 2 60%
  
-66 kg
Mistrzostwa Polski Młodzików 9 7 2 77.78%
  
-46 kg, -55 kg
selekcyjne 88 52 36 59.09%
  
-46 kg, -55 kg, -50 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg
RAZEM 104 63 41 60.58%
  
-46 kg, -55 kg, -50 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kgPolityka prywatności Judostat.pl