Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Jan Kujawa
 


Filtr przeciwników:
ROKWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
2013 5 2 3 40%
  
-55 kg
2014 7 3 4 42.86%
  
-60 kg
2015 5 1 4 20%
  
-66 kg, -73 kg
2016 8 3 5 37.5%
  
-73 kg, -81 kg
2017 17 9 8 52.94%
  
-81 kg
2018 9 1 8 11.11%
  
-81 kg
RAZEM 51 19 32 37.25%
  
-55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg


Ranga zawodówWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
Mistrzostwa Polski Seniorów 2 0 2 0%
 
-81 kg
Mistrzostwa Polski Juniorów 3 1 2 33.33%
  
-81 kg
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 4 2 2 50%
  
-81 kg
Mistrzostwa Polski Młodzików 2 0 2 0%
 
-55 kg, -60 kg
selekcyjne 40 16 24 40%
  
-55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg
RAZEM 51 19 32 37.25%
  
-55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kgPolityka prywatności Judostat.pl