Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Rafał Olejnik
 


Filtr przeciwników:
ROKWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
2012 4 2 2 50%
  
-66 kg
2013 4 2 2 50%
  
-66 kg
2014 2 0 2 0%
 
-73 kg
2016 2 1 1 50%
  
-90 kg
RAZEM 12 5 7 41.67%
  
-66 kg, -73 kg, -90 kg


Ranga zawodówWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
Mistrzostwa Polski Młodzików 4 2 2 50%
  
-66 kg
selekcyjne 8 3 5 37.5%
  
-73 kg, -66 kg, -90 kg
RAZEM 12 5 7 41.67%
  
-66 kg, -73 kg, -90 kgPolityka prywatności Judostat.pl