Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Maria Bączek
 


Filtr przeciwników:
ROKWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
2012 10 6 4 60%
  
-63 kg, +63 kg
2013 23 13 10 56.52%
  
-70 kg
2014 15 5 10 33.33%
  
-70 kg
2015 26 12 14 46.15%
  
-70 kg
2016 24 12 12 50%
  
-70 kg
2017 26 11 15 42.31%
  
-70 kg, +62 kg
2018 16 9 7 56.25%
  
-70 kg, -78 kg
RAZEM 140 68 72 48.57%
  
-63 kg, -70 kg, +63 kg, +62 kg, -78 kg


Ranga zawodówWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
Mistrzostwa Polski Seniorów 8 4 4 50%
  
-70 kg, +62 kg
Mistrzostwa Polski Juniorów 2 0 2 0%
 
-70 kg
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 7 4 3 57.14%
  
-70 kg
Mistrzostwa Polski Młodzików 8 6 2 75%
  
-63 kg, -70 kg
selekcyjne 106 48 58 45.28%
  
-63 kg, -70 kg, +63 kg
mistrzowskie inne 2 1 1 50%
  
-78 kg
towarzyskie 7 5 2 71.43%
  
-70 kg
RAZEM 140 68 72 48.57%
  
-63 kg, -70 kg, +63 kg, +62 kg, -78 kgPolityka prywatności Judostat.pl