Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Julia Zaborowska
 


Filtr przeciwników:
ROKWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
2013 4 2 2 50%
  
-40 kg
2014 12 6 6 50%
  
-40 kg
2015 20 13 7 65%
  
-44 kg
2016 10 4 6 40%
  
-48 kg
RAZEM 46 25 21 54.35%
  
-40 kg, -44 kg, -48 kg


Ranga zawodówWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 6 2 4 33.33%
  
-44 kg, -48 kg
Mistrzostwa Polski Młodzików 5 3 2 60%
  
-40 kg, -44 kg
selekcyjne 35 20 15 57.14%
  
-40 kg, -44 kg, -48 kg
RAZEM 46 25 21 54.35%
  
-40 kg, -44 kg, -48 kgPolityka prywatności Judostat.pl