Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Maciej Szota
 


Filtr przeciwników:
ROKWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
2013 3 1 2 33.33%
  
-38 kg
2014 20 12 8 60%
  
-38 kg, -46 kg
2015 33 20 13 60.61%
  
-42 kg, -46 kg, -50 kg
2016 30 18 12 60%
  
-55 kg, -60 kg
2017 14 8 6 57.14%
  
-66 kg
2018 2 1 1 50%
  
-66 kg
RAZEM 102 60 42 58.82%
  
-38 kg, -46 kg, -42 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg


Ranga zawodówWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 7 4 3 57.14%
  
-55 kg, -66 kg
Mistrzostwa Polski Młodzików 10 8 2 80%
  
-38 kg, -50 kg
selekcyjne 85 48 37 56.47%
  
-38 kg, -46 kg, -42 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg
RAZEM 102 60 42 58.82%
  
-38 kg, -46 kg, -42 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kgPolityka prywatności Judostat.pl