Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Szymon Jęśko-Białek
 


Filtr przeciwników:
ROKWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
2013 7 3 4 42.86%
  
-38 kg
2014 7 2 5 28.57%
  
-38 kg, -46 kg
2015 17 6 11 35.29%
  
-55 kg, -46 kg, -50 kg
2016 13 3 10 23.08%
  
-55 kg, -60 kg
2017 2 1 1 50%
  
-66 kg
RAZEM 46 15 31 32.61%
  
-38 kg, -46 kg, -55 kg, -50 kg, -60 kg, -66 kg


Ranga zawodówWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 3 1 2 33.33%
  
-46 kg
Mistrzostwa Polski Młodzików 4 2 2 50%
  
-38 kg
selekcyjne 39 12 27 30.77%
  
-38 kg, -46 kg, -55 kg, -50 kg, -60 kg, -66 kg
RAZEM 46 15 31 32.61%
  
-38 kg, -46 kg, -55 kg, -50 kg, -60 kg, -66 kgPolityka prywatności Judostat.pl