Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Bartłomiej Wiewióra
 


Filtr przeciwników:
ROKWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
2013 4 0 4 0%
 
-46 kg
2015 1 0 1 0%
 
-60 kg
2016 18 8 10 44.44%
  
-60 kg, -66 kg
2017 15 10 5 66.67%
  
-66 kg
2018 14 8 6 57.14%
  
-66 kg
RAZEM 52 26 26 50%
  
-46 kg, -60 kg, -66 kg


Ranga zawodówWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
Mistrzostwa Polski Juniorów 1 0 1 0%
 
-66 kg
Mistrzostwa Polski Młodzików 1 0 1 0%
 
-46 kg
selekcyjne 50 26 24 52%
  
-46 kg, -60 kg, -66 kg
RAZEM 52 26 26 50%
  
-46 kg, -60 kg, -66 kgPolityka prywatności Judostat.pl