Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Jakub Rynduch
 


Filtr przeciwników:
ROKWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
2013 5 1 4 20%
  
-38 kg
2014 1 0 1 0%
 
-38 kg
2015 10 1 9 10%
  
-46 kg
2016 6 2 4 33.33%
  
-50 kg, -55 kg
RAZEM 22 4 18 18.18%
  
-38 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg


Ranga zawodówWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
Mistrzostwa Polski Młodzików 4 1 3 25%
  
-38 kg
selekcyjne 18 3 15 16.67%
  
-38 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg
RAZEM 22 4 18 18.18%
  
-38 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kgPolityka prywatności Judostat.pl