Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Anna Koroza
 


Statystyki:

STATYSTYKI WALK (ZAWODNICY)
nazwiskozwycięstwa
Marek Magdalena5
Lubczyńska Izabela5
Czepukojć Agnieszka4
¦nieżko Anna3
Marczewska Beata3
Podolska Marzena2
Sołoducha Anna2
Walczak Beata2
¦wi±tkiewicz Monika2
Ku¶ Laura1
więcej...
nazwiskoporażki
¦wi±tkiewicz Monika3
Lubczyńska Izabela2
Czepukojć Agnieszka2
Wójcicka Barbara2
Grochólska Krystyna1
Kołodziejczyk Marta1
Klepczyk Małgorzata1
Wolska Beata1
¦nieżko Anna1
Maksymow Beata1
więcej...
nazwiskozwycięstwa/porażkihead to head
Marek Magdalena 5/0100%
Marczewska Beata 3/0100%
Sołoducha Anna 2/0100%
Podolska Marzena 2/0100%
Walczak Beata 2/0100%
Skibińska Monika 1/0100%
Jurkowska Hanna 1/0100%
Olesiak Justyna 1/0100%
Mi¶ Renata 1/0100%
Krzyżanowska Katarzyna 1/0100%
więcej...
STATYSTYKI WALK (KLUBY)
klubzwycięstwa
KS AZS-AWF Wrocław10
AZS O¦ Poznań10
KS AZS AWFiS Gdańsk6
KSJ Gwardia Koszalin5
KS AZS-AWF Warszawa4
UKJ Orzeł Warszawa4
K¦ AZS Gliwice3
Klub Judo AZS Opole2
MKS Zryw Łowicz2
KKS Hejnał Kęty2
więcej...
klubporażki
KS AZS-AWF Wrocław3
Klub Judo AZS Opole3
KS AZS AWFiS Gdańsk2
KSJ Gwardia Koszalin2
KS Błękitni Tarnów2
GKS Olimpia Grudzi±dz1
AKS Strzegom1
TS Gwardia Opole1
więcej...
klubzwycięstwa/porażkihead to head
AZS O¦ Poznań 10/0100%
KS AZS-AWF Warszawa 4/0100%
UKJ Orzeł Warszawa 4/0100%
K¦ AZS Gliwice 3/0100%
KKS Hejnał Kęty 2/0100%
MKS Zryw Łowicz 2/0100%
MKS CM Jordan Kraków 2/0100%
UMKS Żak Kielce 1/0100%
KS Resursa ŁódĽ 1/0100%
UKS Orkan Judo Sochaczew 1/0100%
więcej...

Polityka prywatności Judostat.pl