Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Dorota Wota
 


Statystyki:

STATYSTYKI WALK (ZAWODNICY)
nazwiskozwycięstwa
Żemła Anna3
Olszewska Andżelika3
Kapler Karina3
Błaut Ludmiła2
Kozakiewicz Izabela2
Krzywda Barbara2
Sztuka Barbara2
Kowal Magdalena2
Harmo Dorota2
Adamczyk Małgorzata1
więcej...
nazwiskoporażki
Roszkowska Małgorzata2
Machałek Iwona2
Wojnarowicz Jolanta2
Gdańska Ewa1
Łapińska Katarzyna1
Socha Anna1
Grudzień Katarzyna1
Cios Anna1
Błaut Ludmiła1
Byczek Anna1
więcej...
nazwiskozwycięstwa/porażkihead to head
Żemła-Krajewska Anna 3/0100%
Olszewska Andżelika 3/0100%
Kapler Karina 3/0100%
Kozakiewicz Izabela 2/0100%
Krzywda Barbara 2/0100%
Kowal Magdalena 2/0100%
Sztuka Barbara 2/0100%
Harmo Dorota 2/0100%
Kowalska Agnieszka 1/0100%
Ludwicka Żaneta 1/0100%
więcej...
STATYSTYKI WALK (KLUBY)
klubzwycięstwa
WTJ Włocławek5
Klub Judo AZS Opole5
AZS OŚ Poznań4
TS Gwardia Opole3
UMKS Żak Kielce3
KJ Koka Jastrzębie-Zdrój3
KS Gwardia Bielsko-Biała3
KS AZS-AWF Wrocław3
MKS CM Jordan Kraków2
UKJ Orzeł Warszawa2
więcej...
klubporażki
Klub Judo AZS Opole2
BKS Hetman Białystok2
UKJ Legion Zamość2
TS Gwardia Opole2
KS Gwardia Bielsko-Biała2
UKS Narew Łapy2
GKS Czarni Bytom1
KS AZS-AWF Warszawa1
MKS Judo Chełm1
MKS VIS Skierniewice1
więcej...
klubzwycięstwa/porażkihead to head
WTJ Włocławek 5/0100%
AZS OŚ Poznań 4/0100%
KS AZS-AWF Wrocław 3/0100%
KJ Koka Jastrzębie-Zdrój 3/0100%
UMKS Żak Kielce 3/0100%
KSJ Gwardia Koszalin 2/0100%
UKJ Orzeł Warszawa 2/0100%
MKS CM Jordan Kraków 2/0100%
KS Judo Czechowice-Dziedzice 2/0100%
Stal Zabrze 1/0100%
więcej...

Polityka prywatności Judostat.pl