Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Monika Ciołek
 


Statystyki:

STATYSTYKI WALK (ZAWODNICY)
nazwiskozwycięstwa
Litkowska Anna1
Ługowska Dorota1
Płochocka Karolina1
Woźniak Bogusława1
Kudelska Agnieszka1
Błudzin Karolina1
Zając Marzena1
Pierzchała Małgorzata1
więcej...
nazwiskoporażki
Byrdy Barbara2
Kinas Katarzyna2
Adamowska Sylwia1
Zając Marlena1
Adamowska Edyta1
Kaniecka Anna1
Pszczółka Joanna1
Iwańska Ewa1
Szczeszek Anna1
Gołaszewska Inga1
więcej...
nazwiskozwycięstwa/porażkihead to head
Płochocka Karolina 1/0100%
Pierzchała Małgorzata 1/0100%
Litkowska Anna 1/0100%
Ługowska Dorota 1/0100%
Woźniak Bogusława 1/0100%
Kudelska Agnieszka 1/0100%
Błudzin Karolina 1/0100%
Zając Marzena 1/0100%
Kinas Katarzyna 0/20%
Byrdy Barbara 0/20%
więcej...
STATYSTYKI WALK (KLUBY)
klubzwycięstwa
MKS Pałac Młodzieży Łódź1
GKS Olimpia Grudziądz1
RKS Radomiak Radom1
Klub Judo AZS Opole1
KS AZS AWFiS Gdańsk1
MKS VIS Skierniewice1
TS Gwardia Olsztyn1
WKS Śląsk Wrocław1
więcej...
klubporażki
KS Gwardia Bielsko-Biała2
KS Lublinianka Lublin2
UKS Kodokan Toruń2
KS AZS-AWF Wrocław2
RKS Radomiak Radom1
UKS Narew Łapy1
RTS Radom1
MKS VIS Skierniewice1
więcej...
klubzwycięstwa/porażkihead to head
KS AZS AWFiS Gdańsk 1/0100%
WKS Śląsk Wrocław 1/0100%
Klub Judo AZS Opole 1/0100%
GKS Olimpia Grudziądz 1/0100%
MKS Pałac Młodzieży Łódź 1/0100%
TS Gwardia Olsztyn 1/0100%
MKS VIS Skierniewice 1/150%
RKS Radomiak Radom 1/150%
UKS Kodokan Toruń 0/20%
KS Lublinianka Lublin 0/20%
więcej...

Polityka prywatności Judostat.pl