Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Maria Gontowicz-Szałas
 


Statystyki:

STATYSTYKI WALK (ZAWODNICY)
nazwiskozwycięstwa
Jakubiec Ernestyna2
Szewczyk Magdalena2
Kostrzewa Marzena2
Kawałek Lucyna2
Pluta Agata1
Wasilewska Ewa1
Żylska B.1
Kwiatek Andżelika1
Piątkowska Grażyna1
Niewiadomska Jolanta1
więcej...
nazwiskoporażki
Śliwa Małgorzata1
Raszko Iwona1
więcej...
nazwiskozwycięstwa/porażkihead to head
Kawałek Lucyna 2/0100%
Jakubiec Ernestyna 2/0100%
Szewczyk Magdalena 2/0100%
Kostrzewa Marzena 2/0100%
Piątkowska Grażyna 1/0100%
Bok Kamila 1/0100%
Pacześny Beata 1/0100%
Kwiatek Andżelika 1/0100%
Chmura Bogusława 1/0100%
Stolarek Wiesława 1/0100%
więcej...
STATYSTYKI WALK (KLUBY)
klubzwycięstwa
KS AZS-AWF Wrocław6
MKS CM Jordan Kraków4
AZS UW Warszawa4
BKS Hetman Białystok2
KJ Koka Jastrzębie-Zdrój2
TSJ Gryf Słupsk2
MOS Zatoka Braniewo1
MLKS Czarni Olecko1
KS Gwardia Wrocław1
PTS Siedlce1
więcej...
klubporażki
KS AZS-AWF Warszawa1
AKS Strzegom1
więcej...
klubzwycięstwa/porażkihead to head
KS AZS-AWF Wrocław 6/0100%
AZS UW Warszawa 4/0100%
MKS CM Jordan Kraków 4/0100%
KJ Koka Jastrzębie-Zdrój 2/0100%
BKS Hetman Białystok 2/0100%
TSJ Gryf Słupsk 2/0100%
MLKS Czarni Olecko 1/0100%
UMKS Żak Kielce 1/0100%
KS Gwardia Wrocław 1/0100%
KS Lublinianka Lublin 1/0100%
więcej...

Polityka prywatności Judostat.pl