Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Laura Ku¶
 


Statystyki:

STATYSTYKI WALK (ZAWODNICY)
nazwiskozwycięstwa
Kołodziejczyk Dorota2
Moszczak Marlena1
więcej...
nazwiskoporażki
Szymańska Joanna2
Wnuk Iwona1
Konieczna Iwona1
Drzewiecka-zwolińska Stefania1
Sawicka Barbara1
Klepczyk Małgorzata1
Malicka Edyta1
Steczko Iwona1
Szapańska Katarzyna1
Grochólska Krystyna1
więcej...
nazwiskozwycięstwa/porażkihead to head
Kołodziejczyk Dorota 2/0100%
Moszczak Marlena 1/0100%
Szymańska Joanna 0/20%
Rubach Iwona 0/10%
Szapańska Katarzyna 0/10%
Kosidło Dorota 0/10%
Steczko Iwona 0/10%
Klepczyk Małgorzata 0/10%
Malicka Edyta 0/10%
Sawicka Barbara 0/10%
więcej...
STATYSTYKI WALK (KLUBY)
klubzwycięstwa
AKS Strzegom2
PTS Siedlce1
więcej...
klubporażki
Unia Concordia Piotrków Trybunalski2
TSJ Gryf Słupsk2
MKS VIS Skierniewice1
MKS Żak Ełk1
KSJ Gwardia Koszalin1
TS Gwardia Opole1
MKS CM Jordan Kraków1
KS AZS AWFiS Gdańsk1
KS Polonia Rybnik1
MKS Pałac Młodzieży ŁódĽ1
więcej...
klubzwycięstwa/porażkihead to head
AKS Strzegom 2/0100%
PTS Siedlce 1/0100%
TSJ Gryf Słupsk 0/20%
Unia Concordia Piotrków Trybunalski 0/20%
UKS Olimpia-Judo Elbl±g 0/10%
KS Start Radom 0/10%
KS Polonia Rybnik 0/10%
TS Gwardia Opole 0/10%
MKS VIS Skierniewice 0/10%
MKS CM Jordan Kraków 0/10%
więcej...

Polityka prywatności Judostat.pl