Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Beata Czerniakowska
 


Statystyki:

STATYSTYKI WALK (ZAWODNICY)
nazwiskozwycięstwa
Michałowska Monika1
Mendel Hanna1
Janus Katarzyna1
Baleja Magdalena1
Pokorczak Magdalena1
Sadownicza Izabela1
Wardaszko Izabela1
Fedorowicz Małgorzata1
Adamowska Sylwia1
więcej...
nazwiskoporażki
Staszczyk Sylwia2
Skruńdź Stefania1
Puławska Monika1
Dobrzyń Renata1
Kuranda Monika1
Sadownicza Izabela1
więcej...
nazwiskozwycięstwa/porażkihead to head
Fedorowicz Małgorzata 1/0100%
Michałowska Monika 1/0100%
Janus Katarzyna 1/0100%
Adamowska Sylwia 1/0100%
Mendel Hanna 1/0100%
Pokorczak Magdalena 1/0100%
Baleja Magdalena 1/0100%
Wardaszko Izabela 1/0100%
Sadownicza Izabela 1/150%
Staszczyk Sylwia 0/20%
więcej...
STATYSTYKI WALK (KLUBY)
klubzwycięstwa
TS Gwardia Opole1
Klub Judo AZS Opole1
WKS Śląsk Wrocław1
BKS Hetman Białystok1
KS Lublinianka Lublin1
AKS Strzegom1
TSJ Gryf Słupsk1
MKS Zryw Łowicz1
AZS OŚ Poznań1
więcej...
klubporażki
KSJ Gwardia Koszalin1
TS Gwardia Opole1
GKS Czarni Bytom1
MKS Żak Ełk1
BKS Hetman Białystok1
AZS OŚ Poznań1
KS AZS-AWF Wrocław1
więcej...
klubzwycięstwa/porażkihead to head
Klub Judo AZS Opole 1/0100%
TSJ Gryf Słupsk 1/0100%
MKS Zryw Łowicz 1/0100%
WKS Śląsk Wrocław 1/0100%
AKS Strzegom 1/0100%
KS Lublinianka Lublin 1/0100%
BKS Hetman Białystok 1/150%
AZS OŚ Poznań 1/150%
TS Gwardia Opole 1/150%
MKS Żak Ełk 0/10%
więcej...

Polityka prywatności Judostat.pl