Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Żaneta Bysynger
 


Statystyki:

STATYSTYKI WALK (ZAWODNICY)
nazwiskozwycięstwa
Kamińska Aneta1
Żyła Joanna1
Wielemborek Ewa1
Graczyk Iwona1
Siedlar Małgorzata1
Jasińska Anna1
Konoska Małgorzata1
więcej...
nazwiskoporażki
Łepecka Elżbieta1
Wróbel Julita1
Żyła Joanna1
Sejdak Aneta1
Staszczyk Sylwia1
Łebek Monika1
Przystał Ewa1
Szczepańska Aneta1
Mróz Agata1
więcej...
nazwiskozwycięstwa/porażkihead to head
Jasińska Anna 1/0100%
Graczyk Iwona 1/0100%
Kamińska Aneta 1/0100%
Wielemborek Ewa 1/0100%
Siedlar Małgorzata 1/0100%
Konoska Małgorzata 1/0100%
Żyła Joanna 1/150%
Sejdak Aneta 0/10%
Łebek Monika 0/10%
Staszczyk Sylwia 0/10%
więcej...
STATYSTYKI WALK (KLUBY)
klubzwycięstwa
MKS Zryw Łowicz1
TSJ Gryf Słupsk1
TS Gwardia Warszawa1
AZS OŚ Poznań1
KU AZS US Szczecin1
UKS Olimpia-Judo Elbląg1
KS AZS AWFiS Gdańsk1
więcej...
klubporażki
AZS OŚ Poznań1
AKS Strzegom1
Pałac Młodzieży Tarnów1
KJ Koka Jastrzębie-Zdrój1
KS Polonia Rybnik1
WTJ Włocławek1
MKS Zryw Łowicz1
MKS CM Jordan Kraków1
TS Gwardia Opole1
więcej...
klubzwycięstwa/porażkihead to head
UKS Olimpia-Judo Elbląg 1/0100%
KS AZS AWFiS Gdańsk 1/0100%
KU AZS US Szczecin 1/0100%
TS Gwardia Warszawa 1/0100%
TSJ Gryf Słupsk 1/0100%
AZS OŚ Poznań 1/150%
MKS Zryw Łowicz 1/150%
KS Polonia Rybnik 0/10%
Pałac Młodzieży Tarnów 0/10%
MKS CM Jordan Kraków 0/10%
więcej...

Polityka prywatności Judostat.pl