Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Małgorzata Porawska
 


Statystyki:

STATYSTYKI WALK (ZAWODNICY)
nazwiskozwycięstwa
Bassa Małgorzata1
Okonek Kinga1
Kamińska Agnieszka1
Stypułkowska Katarzyna1
Michalak Aleksandra1
Porenczuk Dorota1
Wiśniewska Anna1
Syta Grażyna1
Michalak Małgorzata1
Ziarno Radosława1
więcej...
nazwiskoporażki
Drogoś Katarzyna1
Łebek Monika1
Pierzchalska Iwona1
Jakubowska Marzena1
Pluta Agata1
Ziarno Radosława1
więcej...
nazwiskozwycięstwa/porażkihead to head
Stypułkowska Katarzyna 1/0100%
Bassa Małgorzata 1/0100%
Kamińska Agnieszka 1/0100%
Michalak Małgorzata 1/0100%
Okonek Kinga 1/0100%
Michalak Aleksandra 1/0100%
Wiśniewska Anna 1/0100%
Porenczuk Dorota 1/0100%
Syta Grażyna 1/0100%
Piechuła Katarzyna 1/0100%
więcej...
STATYSTYKI WALK (KLUBY)
klubzwycięstwa
KS Lublinianka Lublin3
AZS OŚ Poznań1
KS AZS AWFiS Gdańsk1
UKS Olimpia-Judo Elbląg1
TS Gwardia Opole1
Klub Judo AZS Opole1
AKS Strzegom1
MKS Olimpijczyk Włocławek1
KS AZS AWF Gorzów Wlk.1
więcej...
klubporażki
PTS Siedlce2
KSJ Gwardia Koszalin1
KS Lublinianka Lublin1
Klub Judo AZS Opole1
AKS Strzegom1
więcej...
klubzwycięstwa/porażkihead to head
KS AZS AWFiS Gdańsk 1/0100%
KS AZS AWF Gorzów Wlk. 1/0100%
TS Gwardia Opole 1/0100%
AZS OŚ Poznań 1/0100%
MKS Olimpijczyk Włocławek 1/0100%
UKS Olimpia-Judo Elbląg 1/0100%
KS Lublinianka Lublin 3/175%
AKS Strzegom 1/150%
Klub Judo AZS Opole 1/150%
PTS Siedlce 0/20%
więcej...

Polityka prywatności Judostat.pl