Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Agnieszka Harnuszkiewicz
 


Statystyki:

STATYSTYKI WALK (ZAWODNICY)
nazwiskozwycięstwa
Hercberg Katarzyna2
Janicka Agnieszka1
Jaszewska Marzena1
Wójcik Barbara1
Budner Helena1
Presel Joanna1
Mikietyn Sabina1
Majewska Renata1
Sakra Edyta1
Stefańska Bożena1
więcej...
nazwiskoporażki
Urbańska Joanna2
Morawska Magdalena1
Wawrzyniak Sylwia1
Szewczyk Magdalena1
Zimmermann Renata1
Dyrlik Lucyna1
więcej...
nazwiskozwycięstwa/porażkihead to head
Hercberg Katarzyna 2/0100%
D±browska Małgorzata 1/0100%
Presel Joanna 1/0100%
Ma¶laczek Małgorzata 1/0100%
Jaszewska Marzena 1/0100%
Budner Helena 1/0100%
Sakra Edyta 1/0100%
Wójcik Barbara 1/0100%
Szczuka Aneta 1/0100%
Majewska Renata 1/0100%
więcej...
STATYSTYKI WALK (KLUBY)
klubzwycięstwa
MMKS Jutrzenka Płock2
KS AZS-AWF Warszawa2
KS Lublinianka Lublin2
RKS Radomiak Radom2
Stoczniowiec Płock1
ZKS Gwardia Zielona Góra1
Igloopol Miejsce Piastowe1
KS Resursa ŁódĽ1
KS Polonia Rybnik1
KS Budowlani Sosnowiec1
więcej...
klubporażki
MKS Pałac Młodzieży ŁódĽ3
Klub Judo AZS Opole1
AZS UW Warszawa1
KS Budowlani Sosnowiec1
KS Lublinianka Lublin1
więcej...
klubzwycięstwa/porażkihead to head
KS AZS-AWF Warszawa 2/0100%
MMKS Jutrzenka Płock 2/0100%
RKS Radomiak Radom 2/0100%
KS Gwardia Wrocław 1/0100%
MKS Juvenia Wrocław 1/0100%
K¦ AZS Gliwice 1/0100%
Stoczniowiec Płock 1/0100%
Igloopol Miejsce Piastowe 1/0100%
KS Polonia Rybnik 1/0100%
ZKS Gwardia Zielona Góra 1/0100%
więcej...

Polityka prywatności Judostat.pl