Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Gabriela Kaczyńska
 


Statystyki:

STATYSTYKI WALK (ZAWODNICY)
nazwiskozwycięstwa
Stachowiak Jagna1
Szczecińska ?1
Śpiewak Dorota1
Major Alicja1
Jeziorowska Katarzyna1
Ziomek Mariola1
Porębska Ewa1
Szał Renata1
Czeczko Paulina1
Szafran Sylwia1
więcej...
nazwiskoporażki
Major Alicja1
Hrycyszyn Irena1
Maślana Barbara1
Pencherkiewicz Ewa1
Olechnowicz Bogusława1
Stolarek Wiesława1
więcej...
nazwiskozwycięstwa/porażkihead to head
Porębska Ewa 1/0100%
Czeczko Paulina 1/0100%
Szafran Sylwia 1/0100%
Szał Renata 1/0100%
Ziomek Mariola 1/0100%
Szczecińska ? 1/0100%
Jeziorowska Katarzyna 1/0100%
Stachowiak Jagna 1/0100%
Śpiewak Dorota 1/0100%
Kopiec Bogusława 1/0100%
więcej...
STATYSTYKI WALK (KLUBY)
klubzwycięstwa
KS AZS-AWF Warszawa2
AZS OŚ Poznań2
TS Gwardia Warszawa1
UKS Olimpia-Judo Elbląg1
TS Gwardia Opole1
UMKS Żak Kielce1
MKS Pałac Młodzieży Łódź1
RKS Cukrownik Chybie1
KS Resursa Łódź1
więcej...
klubporażki
TS Gwardia Opole1
KŚ AZS Gliwice1
MKS CM Jordan Kraków1
TSJ Gryf Słupsk1
KS AZS-AWF Wrocław1
KS Resursa Łódź1
więcej...
klubzwycięstwa/porażkihead to head
KS AZS-AWF Warszawa 2/0100%
AZS OŚ Poznań 2/0100%
UKS Olimpia-Judo Elbląg 1/0100%
UMKS Żak Kielce 1/0100%
TS Gwardia Warszawa 1/0100%
RKS Cukrownik Chybie 1/0100%
MKS Pałac Młodzieży Łódź 1/0100%
TS Gwardia Opole 1/150%
KS Resursa Łódź 1/150%
MKS CM Jordan Kraków 0/10%
więcej...

Polityka prywatności Judostat.pl