Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Jakub Waćko
 


Statystyki:

STATYSTYKI WALK (ZAWODNICY)
nazwiskozwycięstwa
Jeremin Michał5
Guliński Filip3
Przepióra Julian3
Celi Mateusz3
Raff Jakub2
Duch Jakub1
Glanc Aleksander1
Plichta Mateusz1
Kuskowski Mikołaj1
Mokros Bartłomiej1
więcej...
nazwiskoporażki
Celi Mateusz15
Sikorski Antoni3
Przepióra Julian2
Szeluga Piotr2
Dryka Maciej2
Duch Jakub2
Maliszewski Robert1
Losans Arnolds1
Zieliński Jan1
Varshanidze Tamazi1
więcej...
nazwiskozwycięstwa/porażkihead to head
Jeremin Michał 5/0100%
Guliński Filip 3/0100%
Przepióra Julian 3/0100%
Raff Jakub 2/0100%
Kuskowski Mikołaj 1/0100%
Ludwiński Maksymilian 1/0100%
Piłka Michał 1/0100%
Krasuski Kacper 1/0100%
Pietrus Radosław 1/0100%
Glanc Aleksander 1/0100%
więcej...
STATYSTYKI WALK (KLUBY)
klubzwycięstwa
UKJ Meiyo Warszawa5
UKS Ippon MDK Kutno3
UKJ 225 Warszawa3
UKS Chojrak Warszawa3
UKJ Champion Warszawa3
MUKS Kokoro Łódź2
UKJ Arcus Warszawa2
UKS Judo Fight Club Warszawa2
UKS SameJudo 2
UKJ Lemur Warszawa2
więcej...
klubporażki
UKS Chojrak Warszawa16
UKS SameJudo 4
UKJ 225 Warszawa3
MOS Zatoka Braniewo2
IKIZAMA Judo Klub Piaseczno2
UKS Ronin-Team Warszawa2
UKJ Lemur Warszawa2
KS Yawara Warszawa1
UKS 10 Bydgoszcz1
UKJ ASzWoj Warszawa1
więcej...
klubzwycięstwa/porażkihead to head
UKJ Meiyo Warszawa 5/0100%
UKJ Champion Warszawa 3/0100%
UKS Ippon MDK Kutno 3/0100%
UKJ Arcus Warszawa 2/0100%
UKS SIMBA Reda 1/0100%
Gruzja Gruzja 1/0100%
Hato Judo Warszawa 1/0100%
AZS AWF Katowice Katowice 1/0100%
Alytus SRC LITHUANIA LITHUANIA 1/0100%
Klub Judo Saru Tuszyn 1/0100%
więcej...

Polityka prywatności Judostat.pl