Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Aleksander Olszak
 


Statystyki:

STATYSTYKI WALK (ZAWODNICY)
nazwiskozwycięstwa
Piekutowski Jakub1
Sieklicki Franciszek1
Brzozowski Julian1
Sławek Miłosz1
Rydzewski Antoni1
Jaremko Kamil1
Borzęcki Jakub1
Mikijanskis Daniels1
Łojek Patryk1
Płowicz Oliwier1
więcej...
nazwiskoporażki
Kościelniak Tymon1
Pawłowski Mateusz1
Krzystyniak Kosma1
Zalewski Jeremi1
Marchel Aleksander1
Woźniak Marcel1
więcej...
nazwiskozwycięstwa/porażkihead to head
Rydzewski Antoni 1/0100%
Sieklicki Franciszek 1/0100%
Sławek Miłosz 1/0100%
Piekutowski Jakub 1/0100%
Brzozowski Julian 1/0100%
Płowicz Oliwier 1/0100%
Jaremko Kamil 1/0100%
Mikijanskis Daniels 1/0100%
Łojek Patryk 1/0100%
Borzęcki Jakub 1/0100%
więcej...
STATYSTYKI WALK (KLUBY)
klubzwycięstwa
UKJ Ryś Warszawa2
UKS SameJudo 1
UKJ Lemur Warszawa1
UKJ 225 Warszawa1
KS Yawara Warszawa1
JC Kyodai Riga1
KS Okami Łomianki1
IKIZAMA Judo Klub Piaseczno1
Kuma Judo Warszawa1
więcej...
klubporażki
Poziom 303 Wroclaw1
TS Gwardia Warszawa1
UKJ Lemur Warszawa1
UKS Galeon Gdynia1
Judo MIZUKA Sp. z o.o. Opole1
KS Yawara Warszawa1
więcej...
klubzwycięstwa/porażkihead to head
UKJ Ryś Warszawa 2/0100%
KS Okami Łomianki 1/0100%
UKS SameJudo 1/0100%
UKJ 225 Warszawa 1/0100%
JC Kyodai Riga 1/0100%
IKIZAMA Judo Klub Piaseczno 1/0100%
Kuma Judo Warszawa 1/0100%
UKJ Lemur Warszawa 1/150%
KS Yawara Warszawa 1/150%
UKS Galeon Gdynia 0/10%
więcej...

Polityka prywatności Judostat.pl