Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Stanisław Bednarski
 


Statystyki:

STATYSTYKI WALK (ZAWODNICY)
nazwiskozwycięstwa
Królikowski Marcel1
Warzęchowski Maciej1
Ciechoński Adrian1
Garboliński Jakub1
Bukała Oliwier1
Osowski Jakub1
Zając Filip1
Bujnowicz Jakub1
więcej...
nazwiskoporażki
Dryka Maciej1
Niziński Sebastian1
Pietraszko Tomasz1
więcej...
nazwiskozwycięstwa/porażkihead to head
Zając Filip 1/0100%
Królikowski Marcel 1/0100%
Osowski Jakub 1/0100%
Ciechoński Adrian 1/0100%
Bukała Oliwier 1/0100%
Warzęchowski Maciej 1/0100%
Garboliński Jakub 1/0100%
Bujnowicz Jakub 1/0100%
Pietraszko Tomasz 0/10%
Niziński Sebastian 0/10%
więcej...
STATYSTYKI WALK (KLUBY)
klubzwycięstwa
Sochaczewskie Centrum Sportów Walki Sochaczew1
UKS Ippon MDK Kutno1
Judo Ryba Warszawa1
UKJ Bushido Piaseczno1
SKF Columbus Warszawa1
UKJ Ryś Warszawa1
Kuma Judo Warszawa1
UKJ Lemur Warszawa1
więcej...
klubporażki
UMKS Dziatwa Warszawa1
UKS Narew Łapy1
MOS Zatoka Braniewo1
więcej...
klubzwycięstwa/porażkihead to head
UKJ Lemur Warszawa 1/0100%
Sochaczewskie Centrum Sportów Walki Sochaczew 1/0100%
Kuma Judo Warszawa 1/0100%
SKF Columbus Warszawa 1/0100%
Judo Ryba Warszawa 1/0100%
UKJ Ryś Warszawa 1/0100%
UKJ Bushido Piaseczno 1/0100%
UKS Ippon MDK Kutno 1/0100%
UKS Narew Łapy 0/10%
MOS Zatoka Braniewo 0/10%
więcej...

Polityka prywatności Judostat.pl