Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Piotr Małacha
 


Statystyki:

STATYSTYKI WALK (ZAWODNICY)
nazwiskozwycięstwa
Kowalski Aleks2
Ryba Olgierd2
Lebiedziewicz Alan1
Wyrębiak Mateusz1
Baecker Frank1
Thom Hubrt1
Magiera Cezary1
Wojna Ernest1
Jura Aleksander1
Kałek Kacper1
więcej...
nazwiskoporażki
Antypiuk Piotr1
Komińczuk Mateusz1
więcej...
nazwiskozwycięstwa/porażkihead to head
Kowalski Aleks 2/0100%
Ryba Olgierd 2/0100%
Muhamed Mutayev 1/0100%
Kuchnowski Franciszek 1/0100%
Baecker Frank 1/0100%
Thom Hubrt 1/0100%
Szatkowski Cezary 1/0100%
Kałek Kacper 1/0100%
Wyrębiak Mateusz 1/0100%
PRZYBYLIŃSKI SERGIUSZ 1/0100%
więcej...
STATYSTYKI WALK (KLUBY)
klubzwycięstwa
UKS 3 Piła3
Akademia Judo Szczecin Szczecin3
LKS "Szubinianka" Szubin Szubin2
AZS OŚ Poznań2
Kuma Judo Warszawa1
UKS Arashi Łódź1
PKS Olimpia Poznań1
Wrocław 36 Wrocław1
UKS Copal Trzcianka Trzcianka1
Hato Judo Warszawa1
więcej...
klubporażki
UKS Safari 152 Warszawa1
UKJ Meiyo Warszawa1
więcej...
klubzwycięstwa/porażkihead to head
UKS 3 Piła 3/0100%
Akademia Judo Szczecin Szczecin 3/0100%
LKS "Szubinianka" Szubin Szubin 2/0100%
AZS OŚ Poznań 2/0100%
Victoria Judo Poznań 1/0100%
Kuma Judo Warszawa 1/0100%
UKS Junior Lipno 1/0100%
UKS Arashi Łódź 1/0100%
UKS SIMBA Reda 1/0100%
UKS Copal Trzcianka Trzcianka 1/0100%
więcej...

Polityka prywatności Judostat.pl