Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Janina Benedyshyna
 


Statystyki:

STATYSTYKI WALK (ZAWODNICY)
nazwiskozwycięstwa
Konieczna Dominika1
Fijałkowska Emilia1
Romanow Wanda1
Radecka-Malkiewicz Julia1
Boguszewska Pola1
więcej...
nazwiskoporażki
Albinowska Patrycja1
Nowakowska Celina1
Bartłomiejczak Jiulia1
Grzechnik Hanna1
więcej...
nazwiskozwycięstwa/porażkihead to head
Radecka-Malkiewicz Julia 1/0100%
Romanow Wanda 1/0100%
Fijałkowska Emilia 1/0100%
Konieczna Dominika 1/0100%
Boguszewska Pola 1/0100%
Bartłomiejczak Jiulia 0/10%
Grzechnik Hanna 0/10%
Albinowska Patrycja 0/10%
Nowakowska Celina 0/10%
więcej...
STATYSTYKI WALK (KLUBY)
klubzwycięstwa
UKS Ronin-Team Warszawa2
UKS Mokotovia Warszawa1
UKJ Lemur Warszawa1
UKS Chojrak Warszawa1
więcej...
klubporażki
UKJ Meiyo Warszawa1
UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki1
UKJ Lemur Warszawa1
Kuma Judo Warszawa1
więcej...
klubzwycięstwa/porażkihead to head
UKS Ronin-Team Warszawa 2/0100%
UKS Mokotovia Warszawa 1/0100%
UKS Chojrak Warszawa 1/0100%
UKJ Lemur Warszawa 1/150%
Kuma Judo Warszawa 0/10%
UKJ Meiyo Warszawa 0/10%
UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki 0/10%
więcej...

Polityka prywatności Judostat.pl