Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Jakub Mrula
 


Statystyki:

STATYSTYKI WALK (ZAWODNICY)
nazwiskozwycięstwa
Pieńkosz Maksymilian1
Pucal Maciej1
Perełka Przemysław1
Zadworny Mateusz1
więcej...
nazwiskoporażki
Tuczyński Piotr1
Barmuta-Krakowiak Arkadiusz1
Buhai Igor1
Brończyk Jan1
więcej...
nazwiskozwycięstwa/porażkihead to head
Perełka Przemysław 1/0100%
Pucal Maciej 1/0100%
Pieńkosz Maksymilian 1/0100%
Zadworny Mateusz 1/0100%
Barmuta-Krakowiak Arkadiusz 0/10%
Buhai Igor 0/10%
Tuczyński Piotr 0/10%
Brończyk Jan 0/10%
więcej...
STATYSTYKI WALK (KLUBY)
klubzwycięstwa
UKS Dwunastka-Euroline Leszno1
UKS Judo Świdnica1
KS MaKo Judo Wrocław1
UKS SameJudo 1
więcej...
klubporażki
UKS 3 Piła2
UKS Smecz Pobiedziska1
UKS-GKJ Głogów1
więcej...
klubzwycięstwa/porażkihead to head
UKS Dwunastka-Euroline Leszno 1/0100%
UKS SameJudo 1/0100%
KS MaKo Judo Wrocław 1/0100%
UKS Judo Świdnica 1/0100%
UKS 3 Piła 0/20%
UKS-GKJ Głogów 0/10%
UKS Smecz Pobiedziska 0/10%
więcej...

Polityka prywatności Judostat.pl