Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Jarosław Alekseevich
 


Statystyki:

STATYSTYKI WALK (ZAWODNICY)
nazwiskozwycięstwa
Wichrowski Marcel2
Zambrzycki Olaf1
Kaczmarek Szymon1
Suliga Jakub1
Zakharevych Marek1
Kwiatkowski Mikołaj1
Igor Orzeszek1
BRZOZOWSKI Aleksander1
AFANDYAN EDUARD1
Jakubowski Ignacy1
więcej...
nazwiskoporażki
Posłuszny Filip1
więcej...
nazwiskozwycięstwa/porażkihead to head
Wichrowski Marcel 2/0100%
BRZOZOWSKI Aleksander 1/0100%
Suliga Jakub 1/0100%
Gajek Wiktor 1/0100%
Igor Orzeszek 1/0100%
Pietrasz Timothee 1/0100%
Zambrzycki Olaf 1/0100%
Kwiatkowski Mikołaj 1/0100%
Świętochowski Tomasz 1/0100%
Pietrzak Michał 1/0100%
więcej...
STATYSTYKI WALK (KLUBY)
klubzwycięstwa
UKS SameJudo 3
UKJ Lemur Warszawa2
UKS Judo Panda Warszawa2
UKS Siódemka Sochaczew2
KS Kuzushi Kielce1
UKS Chojrak Warszawa1
UKS Judo Orzeł Żyrardów1
UKS Yuukan Warszawa1
ULKS Judo Kowala1
MMKS Wojownik Skierniewice1
więcej...
klubporażki
UKJ Lemur Warszawa1
więcej...
klubzwycięstwa/porażkihead to head
UKS SameJudo 3/0100%
UKS Judo Panda Warszawa 2/0100%
UKS Siódemka Sochaczew 2/0100%
KS Kuzushi Kielce 1/0100%
UKS Yuukan Warszawa 1/0100%
UKS Ippon MDK Kutno 1/0100%
Kuma Judo Warszawa 1/0100%
ULKS Judo Kowala 1/0100%
UKS Chojrak Warszawa 1/0100%
MKS Pałac Młodzieży Łódź 1/0100%
więcej...

Polityka prywatności Judostat.pl