Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Maria Bączek
 


Statystyki:

STATYSTYKI WALK (ZAWODNICY)
nazwiskozwycięstwa
Wojtelewicz Patrycja3
Woźniak Oliwia3
Jaśkiewicz Julia3
Nolewajka Martyna3
Głogowska Karolina3
Ginter Natalia3
Marciniak Wiktoria2
Dyba Anna2
Pracka Małgorzata2
Łukasiak Emilia2
więcej...
nazwiskoporażki
Kabata Klaudia6
Woźniak Oliwia5
Hanelt Kasandra5
Śliwa Justyna5
Wróblewska Eliza5
Miller Karolina4
Cieśla Karolina3
Osmęda Karolina3
Dziopa Paulina2
Grygiel Aleksandra2
więcej...
nazwiskozwycięstwa/porażkihead to head
Ginter Natalia 3/0100%
Nolewajka Martyna 3/0100%
Pracka Małgorzata 2/0100%
Dyba Anna 2/0100%
Łukasiak Emilia 2/0100%
Kaźmierczak Paulina 1/0100%
Rylska Zuzanna 1/0100%
Pietraszewska Alicja 1/0100%
Perajska Konstancja 1/0100%
Jurcenko Inesa 1/0100%
więcej...
STATYSTYKI WALK (KLUBY)
klubzwycięstwa
GKS Czarni Bytom14
UKJ 225 Warszawa5
MKS Juvenia Wrocław4
SGKS Wybrzeże Gdańsk4
UKS Judo Mysłowice4
UKS Ronin-Team Warszawa4
BKS Judo Bydgoszcz2
MMKS Wojownik Skierniewice2
KJ Politechniki Białostockiej Białystok2
KŚ AZS Gliwice2
więcej...
klubporażki
GKS Czarni Bytom17
KS Akademia Judo Poznań7
UKJ ASzWoj Warszawa6
UKS Olimp Nowa Sól6
KU AZS UKW Bydgoszcz5
SGKS Wybrzeże Gdańsk5
KS AZS AWFiS Gdańsk4
UKS Judo Wolbrom3
ULKS Ippon Jarocin2
KS AZS-AWF Wrocław2
więcej...
klubzwycięstwa/porażkihead to head
UKS Judo Mysłowice 4/0100%
UKS Ronin-Team Warszawa 4/0100%
KS MaKo Judo Wrocław 2/0100%
UKS Narew Łapy 2/0100%
KJ Politechniki Białostockiej Białystok 2/0100%
MMKS Wojownik Skierniewice 2/0100%
KŚ AZS Gliwice 2/0100%
AZS UW Warszawa 1/0100%
UKS Drako 79 Warszawa 1/0100%
TSJ Gryf Słupsk 1/0100%
więcej...

Polityka prywatności Judostat.pl