Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mateusz Turecki
 


Statystyki:

STATYSTYKI WALK (ZAWODNICY)
nazwiskozwycięstwa
Markulchak Nazar1
więcej...
nazwiskoporażki
Grzyb Maciej1
Czerniawski Tomasz1
Kozłowski Mateusz1
Kalus Dorian1
Punda Wojciech1
Sokół Dawid1
Leśniak Patryk1
Więcławik Kamil1
Gniady Michał1
Łagosz Przemysław1
więcej...
nazwiskozwycięstwa/porażkihead to head
Markulchak Nazar 1/0100%
Leśniak Patryk 0/10%
Gniady Michał 0/10%
Kalus Dorian 0/10%
Sokół Dawid 0/10%
Więcławik Kamil 0/10%
Kozłowski Mateusz 0/10%
Punda Wojciech 0/10%
Dziarmaga Arkadiusz 0/10%
Czerniawski Tomasz 0/10%
więcej...
STATYSTYKI WALK (KLUBY)
klubzwycięstwa
Ukraina1
więcej...
klubporażki
KSJ Gwardia Koszalin1
KS AZS-AWF Wrocław1
GKS Czarni Bytom1
KS Błękitni Tarnów1
UKS Mosty Kosakowo1
UKS Judo Wolbrom1
UKS Drako 79 Warszawa1
Rosja1
KS Gwardia Łódź1
AZS UW Warszawa1
więcej...
klubzwycięstwa/porażkihead to head
Ukraina 1/0100%
UKS Tomita Elbląg 0/10%
UKS Conrad Gdańsk 0/10%
GKS Czarni Bytom 0/10%
Klub Judo AZS Opole 0/10%
AZS UW Warszawa 0/10%
UKS Drako 79 Warszawa 0/10%
KS Gwardia Łódź 0/10%
UKS Judo Wolbrom 0/10%
KS AZS-AWF Wrocław 0/10%
więcej...

Polityka prywatności Judostat.pl