Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Stanisław Głowacki
 


Statystyki:

STATYSTYKI WALK (ZAWODNICY)
nazwiskozwycięstwa
Dutkiewicz Dawid1
Kasprzyk Kajetan1
więcej...
nazwiskoporażki
Pyznarski Konrad2
Tomaszek Kamil1
Stemplewski Patryk1
więcej...
nazwiskozwycięstwa/porażkihead to head
Dutkiewicz Dawid 1/0100%
Kasprzyk Kajetan 1/0100%
Pyznarski Konrad 0/20%
Stemplewski Patryk 0/10%
Tomaszek Kamil 0/10%
więcej...
STATYSTYKI WALK (KLUBY)
klubzwycięstwa
KS Budowlani Sosnowiec1
UKS Kodokan Toruń1
więcej...
klubporażki
KS Akademia Judo Łódź2
SGKS Wybrzeże Gdańsk1
UKJ Lemur Warszawa1
więcej...
klubzwycięstwa/porażkihead to head
KS Budowlani Sosnowiec 1/0100%
UKS Kodokan Toruń 1/0100%
KS Akademia Judo Łódź 0/20%
SGKS Wybrzeże Gdańsk 0/10%
UKJ Lemur Warszawa 0/10%
więcej...

Polityka prywatności Judostat.pl